ПАСПОРТ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА – ДК СРВ – КГПУ – п. Кирпичики – школа № 9 – п. Дальний